Firma powstała jako kontynuacja działalności gospodarczej Budoma s.c. prowadzonej przez Zdzisława Mareta
i Krzysztofa Łyjaka. Siedziba jak i zaplecze techniczne naszej firmy znajduje się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 154a.

 

Zakres wykonywanych prac obejmuje:
          Instalowanie konstrukcji metalowych
          Obróbki metali
          Wykonywania robót budowlanych:
              - wznoszenia konstrukcji stalowych
              - prace betonowe
              - prace wykończeniowe
          Wykonywanie części linii technologicznych - podzespoły stalowe
          Konstrukcje maszynowe
          Kontenery stalowe

 

Od czasu powstania w konińskich elektrowniach instalacji odsiarczania spalin i powstania zakładów przerobu gipsu, nasza firma aktywnie działa na rzecz tych zakładów. Wyspecjalizowaliśmy się w obsłudze serwisowej urządzen w nich pracujących.
W ostatnim czasie wykonywaliśmy dla tych firm wiele prac ślusarskich i spawalniczych takich jak - podesty stalowe, barierki, urządzenia technologiczne i fragmenty linii technologicznych. Przy budowie Zakładu Przerobu Gipsu DOLINA NIDY w Koninie byliśmy podstawową firmą montującą ciągi technologiczne oraz wykonującą urządzenia pomocnicze do tych linii.